OM ZIAN

KORT OM OSS

Zian är en helhetsleverantör inom strategiskt inköp och offentlig upphandling och erbjuder upphandlande myndigheter och enheter stöd vid genomförande av upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader.

Upphandlingsstöd erbjuds inom anskaffningsprocessens samtliga beståndsdelar omfattande stöd i samband med affärsstrategiska analyser, genomförande av upphandlingar, prövning och utvärdering av anbud, överprövningar, ingående av kontrakt och uppföljning av genomförda upphandlingar.

Zian arbetar för att öka samhällsnyttan av genomförda upphandlingar. Vi sätter kvalitet i fokus och upphandlar kontrakt som är kostnadseffektiva för våra uppdragsgivare. Ta kontakt med oss så kan vi berätta hur våra tjänster kan hjälpa din organisation för att nå den goda affären.

TJÄNSTER

VAD VI ERBJUDER

MANAGAMENT

PROCUREMENT

EDUCATION

MANAGAMENT

Zian stödjer upphandlande myndigheter och enheter att utveckla sin organisation för att bättre möta utmaningar med upphandlingsarbetet och strategiskt inköp. Vi lägger stor fokus på affärsnyttan, styrning och en verksamhetsanpassad inköpsverksamhet. Resultatet blir en organisation som är bättre rustad att möta framtida utmaningar.

Vi har lång erfarenhet av inköp, förståelse för politiskt styrd verksamhet och ett kunnande inom upphandlingslagstiftningen vilket bidrar till att lösa de mest krävande utmaningarna.
LÄS MER

PROCUREMENT

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för att hantera komplexa frågor inom upphandlingsområdet. Zian erbjuder upphandlingsstöd genom hela upphandlingsprocessen från den affärsstrategiska analysen och fram till kontraktsskrivningen och uppföljning av ingående kontrakt.

Företaget stödjer myndigheter och enheter för att följa upphandlingslagstiftningen och uppnå affärsmässiga avtal. Vi kan regelverket och strategiskt inköp vilket maximerar nyttan av genomförda upphandlingar.
LÄS MER

EDUCATION

Zian erbjuder skräddarsydda utbildningar inom inköp, juridik och offentlig upphandling på plats hos uppdragsgivaren. Vi utför löpande utbildningar hos myndigheter, landsting och kommuner. Zian genomför även uppdragsutbildningar för SIPU:s räkning.

 Zian erbjuder skräddarsydda utbildningar utifrån uppdragsgivarens behov vilket medför flexibilitet i tid, plats och utförande. Tveka inte att höra av dig om du funderar över vilka utbildningar som vi kan erbjuda din organisation.
LÄS MER

KUND & KVALITET I FOKUS

MÅLGRUPP

VILKA VI HJÄLPER

BLOGG

ZIAN BLOGG

All Juridik Upphandling

Beslut och avtalsspärr vid avrop enligt LUF

Många upphandlande enheter som genomför avrop på ramavtal genom förnyad konkurrensutsättning tillämpa en ”frivillig”-avtalsspärr i samband med tilldelningen. Finns det stöd för ett sådant förfarande eller måste avropet innehålla en…
LÄS MER

Stopp för leveransavtal vid avrop från ramavtal

Att göra ett avrop från ett ramavtal som inte resulterar i tilldelning av ett kontrakt, utan ett nytt ramavtal, strider enligt Kammarrättens mening mot bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen. Det är därmed…
LÄS MER

Hyresundantaget i praxis

Gränsen mellan byggentreprenadkontrakt och hyresundantagets tillämpningsområde har varit föremål för flertalet överprövningar. Kan undantaget tillämpas vid fastighetsförvärv där byggnaden ännu inte har uppförts, men planeras att uppföras av upplåtande företagetet?…
LÄS MER

KONSULTER

VILKA VI ÄR

Det är inte antalet konsulter som avgör kvaliteten på leveransen. Zian erbjuder konsulter med lång erfarenhet inom strategiskt inköp och offentlig upphandling. Zian har etablerade samverkan med andra konsultföretag för att säkerställa leveransförmåga och specialistkompetens.

Amar Al-Djaber har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling. Amar har mer än åtta års erfarenhet av självständigt upphandlingsarbete. Amar har stor erfarenhet av genomförande av upphandlingar enligt LOU/LUF samt innovationsupphandlingar, förkommersiella upphandlingar och tjänstekoncessioner. Tidigare har Amar erfarenhet från Kammarkollegiets upphandlingsstöd och statliga IT-upphandlingar på Verva (Verket för Förvaltningsutveckling).

Genom åren har Amar genomfört mer än 200 upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader. 

Amar uppfattas som serviceinriktad, engagerad och lösningsorienterad person.

Amar nås via e-post amar[@]zian.se eller per telefon +4672-531 02 37

För komplett CV besök LinkedIn, Amar Al-Djaber

 

Anders Rydén har agerat upphandlare/upphandlingskonsult sedan 2005. Under åren har Anders genomfört upphandlingar inom såväl varor, tjänster och byggentreprenader liksom även avrop på såväl statliga, kommunala och myndighetsspecifika ramavtal. 

Anders är civilingenjör i Industriell ekonomi med inriktning data/logistik och är certifierad logistiker.

Förutom att genomföra upphandlingar har Anders även utfört mycket omfattande spendanalyser, arbetat med kontraktsuppföljning och rådgivning i upphandlingsstrategiska frågor.

Anders är en positiv fläkt och arbetar effektivt med elektroniska upphandlingsverktyg och har stor vana av att vara bollplank i kravställningsarbete tillsammans med ovana beställare.

Tidigare har Anders varit anställd inom såväl landsting som statlig myndighet, men är sedan 2012 VD för Contracta AB, och som sådan anknuten till Zian genom ett tätt samarbete som underkonsult.

För komplett CV besök LinkedIn, Anders Rydén

 

Sarmad Abdul Nabi är en juriststudent i Stockholms Universitet och har arbetat deltid på Zian som junior upphandlingskonsult sedan 2016. Sedan start har Sarmad bistått med framtagande av upphandlingsunderlag, prövning och utvärdering av anbud och framtagande av avtalshandlingar.

Sarmad har tillsammans med andra konsulter genomfört juridiska utredningar och skrivit inlagor i överprövningar av offentliga upphandlingar.

Via juristutbildningen har Sarmad erhållit en god analytisk förmåga och juridisk kompetens. Han har tidigare erfarenheter både av administrativt som serviceinriktat arbete.

Sarmad uppfattas som skicklig och noggrann. Han genomför sitt arbete med hög precision och har en förmåga att anpassa sig efter kundernas behov. Sarmad behärskar TendSign och jobbar med strukturerade dokument och nya eDocs.

För komplett CV besök LinkedIn, Sarmad Abdul Nabi

NÄTVERKET

ANMÄL DIG TILL NÄTVERKET

För att underlätta arbetet med offentlig upphandling har Zian startat ett nätverk för upphandlare tillsammans med Upphandling24. Amar Al-Djaber svarar för modereringen av nätverket.

Är du upphandlare eller upphandlingskonsult och intresserad av offentlig upphandling är du välkommen att anmäla dig till nätverket. Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och bidra med utveckling tillsammans med kollegor i samma situation. Nätverket omfattar kortare föreläsningar, genomgång av regelverket, goda exempel, ny praxis inom området och möjlighet till diskussioner och workshop. 

Nätverket träffas fyra gånger per år. Varje mötestillfälle kommer att ha ett visst tema. Teman belyser upphandlingsfrågor ur ett juridiskt och affärsmässigt perspektiv. 

Inbjudning till nätverksträffarna sker uteslutande till befintliga medlemmar. 

Information om nätverket och anmälan till medlemskap sker via samarbetspartner Upphandling24:as hemsida - Upphandling24 Professional

Kontakta oss via kontaktformuläret nedan om du har några frågor.

KONTAKT

VI SVARAR SNARAST

* Obligatorisk

KONTAKT

Zian AB med säte i Stockholm

Org. nummer: 559019-2513

Mail: info[@]zian.se

Adress: Box 601, 101 32 Stockholm

Mobil: +4672-531 02 37

Följ oss via Linkedin

NÄTVERKET FÖR INKÖPARE

Anmäl dig till Nätverket för inköpare. En samlingsplats för oss som vill lära oss allt nytt om offentlig upphandling.

Ta kontakt med oss via kontaktformuläret ovan.

 

POLICY M.M.

Zians konsulter genomför uppdrag med beaktande av företagets kvalitets- och miljöpolicy.

Ansvarsförsäkring finns för bedriven verksamhet.

Företaget är Momsregistrerat och innehar F-skattsedel.

© Zian AB, 2015-2016

Design & Produktion Ali Abid