Hyresundantaget i praxis

Hyresundantaget i praxis

Gränsen mellan byggentreprenadkontrakt och hyresundantagets tillämpningsområde har varit föremål för flertalet överprövningar. Kan undantaget tillämpas vid fastighetsförvärv där byggnaden ännu inte har uppförts, men planeras att uppföras av upplåtande företagetet?...
Förhandling vid avrop

Förhandling vid avrop

En fråga som upphandlare ställs inför är om det är möjligt att förhandla med ramavtalsleverantörer vid tilldelning av kontrakt genom förnyad konkurrensutsättning (nedan benämnt avrop). Klassiska direktivet och LOU innehåller långtgående bestämmelser om hur avrop ska...
Oskäliga betalningsvillkor

Oskäliga betalningsvillkor

Den 16 mars 2013 trädde bestämmelser som motverkar långa betalningstider i kommersiella förhållanden. Dessa bestämmelser infördes bland annat i Räntelagen. Bestämmelsernas syfte är att motverka oskäliga betalningsvillkor och dröjsmålsräntor inom näringslivet. Mer än...
Sluta tilldela ramavtal

Sluta tilldela ramavtal

Artikeln bygger på Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (gamla LOU). Texten nedan är därmed inte tillämplig på nuvarande lagstiftning. Många upphandlande myndigheter och enheter avslutar en ramavtalsupphandling genom ett tilldelningsbeslut. Men kan ett...