Oskäliga betalningsvillkor

Oskäliga betalningsvillkor

Den 16 mars 2013 trädde bestämmelser som motverkar långa betalningstider i kommersiella förhållanden. Dessa bestämmelser infördes bland annat i Räntelagen. Bestämmelsernas syfte är att motverka oskäliga betalningsvillkor och dröjsmålsräntor inom näringslivet. Mer än...