Sluta tilldela ramavtal

Sluta tilldela ramavtal

Artikeln bygger på Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (gamla LOU). Texten nedan är därmed inte tillämplig på nuvarande lagstiftning. Många upphandlande myndigheter och enheter avslutar en ramavtalsupphandling genom ett tilldelningsbeslut. Men kan ett...