Oskäliga betalningsvillkor

Oskäliga betalningsvillkor

Den 16 mars 2013 trädde bestämmelser som motverkar långa betalningstider i kommersiella förhållanden. Dessa bestämmelser infördes bland annat i Räntelagen. Bestämmelsernas syfte är att motverka oskäliga betalningsvillkor och dröjsmålsräntor inom näringslivet. Mer än...
Sluta tilldela ramavtal

Sluta tilldela ramavtal

Artikeln bygger på Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (gamla LOU). Texten nedan är därmed inte tillämplig på nuvarande lagstiftning. Många upphandlande myndigheter och enheter avslutar en ramavtalsupphandling genom ett tilldelningsbeslut. Men kan ett...